CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

0
307

Kính gửi các Ứng viên đã đang và sẽ ứng tuyển vào Công ty Bất động sản vào Công ty Bất động sản Tuấn 123.
Trong suốt quá trình ứng tuyển, học việc, làm việc và thậm chí sau dừng hợp tác tại Bất động sản Tuấn 123, thông tin cá nhân của các anh chị sẽ được chúng tôi bảo mật trừ khi chúng tôi có được sự chấp thuận từ phía anh chị.

Bất động sản Tuấn 123.

Facebook Comments